ABC – een procesmatige projectaanpak

Je wenst een meer mature, professionele projectmanagement aanpak in je bedrijf, maar je wil niet starten vanaf een leeg blad.

Je hebt al (een beetje) kennis van projectmanagement methodes en je wil reeds bestaande processen en documenten integreren in deze (nieuwe) aanpak die gepersonaliseerd is naar jouw bedrijf en aansluit bij jouw type van projecten en werkwijze.

Dan is onze “ABC ” oplossing wellicht iets voor jou !

ABC - a process based project approach

Voor wie is dit bedoeld ?

Deze ABC oplossing richt zich naar ondernemers en bedrijfsleiders waarbij projecten centraal staan in de dagelijkse operationele werking van hun bedrijf. Met deze ABC aanpak kunnen we ofwel een eerste uniforme en gestructureerde project aanpak introduceren en implementeren in het bedrijf, ofwel een reeds bestaande project aanpak analyseren en optimaliseren waar nodig.

Wat is een een procesmatige projectaanpak ?

Een procesmatige projectaanpak is een manier van werken waarbij een project in fazen wordt opgedeeld en waarbij in elke fase de verschillende stappen/acties dmv een uniform process worden doorlopen. Aan elk proces worden documenten, templates en procedures gekoppeld zodat een gestructureerd en goed gedocumenteerd geheel ontstaat.

Waarom is dit nuttig ?

Voor sommige bedrijven is het vanuit kwaliteitsoogpunt (ISO-9001 of andere) een vereiste dat werkprocessen goed gedocumenteerd zijn en ook correct worden gevolgd. De manier waarop projecten worden aangepakt kan ook onder deze noemer vallen.

Ook zonder de noodzaak van een kwaliteitsborgingssysteem zoals ISO-9001, is het voor een bedrijf wel belangrijk om projecten professioneel en gestructureerd aan te pakken opdat een correct resultaat met zo weinig mogelijk problemen en extra kosten kan gegarandeerd worden.

Een professionele projectaanpak die aansluit bij het DNA van de onderneming en die perfect past bij het type projecten, zal enerzijds een kostenbesparende invloed hebben en anderzijds het professionele imago van het bedrijf versterken.

Hoe doen we dat ?

Pragmatisch en Lean

Wij houden niet van academische monologen, maar wel van een persoonlijke aanpak. Eerst beginnen we met een “As-Is” en een “To-Be” beoordeling om uw huidige situatie te verduidelijken zodat we jouw gewenste resultaat kunnen vastleggen. Vervolgens plannen we samen met jou de omvang van dit transitietraject: wat er wel en wat er niet gedaan wordt. Net als in een echt project.

We gebruiken ons PM Studio™ Systeem als uitgangspunt om jouw nieuwe projectmanagement aanpak vorm te geven op jouw maat.  We zullen jouw organisatie niet overbelasten met een enorme papieren administratie, maar we houden alles pragmatisch en slank. Jouw medewerkers moeten hun tijd besteden aan het leveren van projectresultaten, niet aan het maken van onnodige documenten.

Interactive workshops

Leren door te doen is nog steeds de beste en meest efficiënte manier om nieuwe dingen te leren. Daarom beperken we de klassieke training tot het absolute minimum en richten we ons op interactieve workshops en coachingsessies. We assisteren en begeleiden jouw teams tijdens de uitvoering van het project over het gebruik van de nieuwe, op maat gemaakte projectmanagementaanpak.