Beheer uw projecten met PMBoK of Prince2 of …

busy manager

Een groeiend aantal bedrijven heeft al het nut ondervonden van een gestructureerde projectaanpak.

De basis van de structuur – PMBOK, Prince2, TenStep, etc – is eigenlijk niet zo belangrijk. Het voordeel zit hem in het feit dat er een uniforme werkwijze is en een vastgelegde terminologie die maakt dat projecten vergelijkbaar en overdraagbaar worden. Starten vanaf een bestaande structuur is natuurlijk beter dan zelf het warm water opnieuw uitvinden.

De PMI-PMBOK Fifth Edition (Jan-2013) sluit momenteel erg nauw aan bij de nieuwe ISO-21500 guideline (2012), welke richtlijnen en een werkkader verschaft voor het organiseren, realiseren en afsluiten van projecten. Prince2 is meer methodisch opgevat terwijl IPMA zich dan weer meer focust naar de competenties van project medewerkers.

Echter geen enkele standaard of methode is “out-of-the-box” direct bruikbaar voor eender welk project en in eender welke omgeving. Ze zijn allemaal zo algemeen mogelijk opgebouwd om een zo groot mogelijk toepassingsgebied te hebben. Met andere woorden er is een personalisatie of vertaalslag nodig om tot een bedrijfseigen gestructureerde projectaanpak te komen.

De meeste standaarden en methodes overlappen elkaar op vele gebieden qua projectaanpak en zijn de verschillen niet te groot. Gelukkig maar ! Anderzijds zijn ze in vele gevallen ook complementair. Dat is erg handig bij de opzet van een bedrijfseigen projectaanpak. Voor elke situatie is er ergens wel een bruikbare oplossing beschikbaar in één van deze standaard structuren.

Een volledige gepersonaliseerde aanpak kan bestaan uit diverse onderdelen :

  • Uniforme projectaanpak (richtlijnen, procedures, sjablonen, …)
  • Richtlijnen voor programma’s
  • Basisconfiguratie projectportfolio beheer en PMO
  • Training, coaching en mentoring voor medewerkers

U kan dit allemaal zelf doen of u laten begeleiden door een externe partij. PMS heeft jaren ervaring met het begeleiden van bedrijven en organisaties bij het opzetten van een gepersonaliseerde projectaanpak. Dit optimalisatie- en/of verandertraject is een project op zich. Dit pakken wij aan dmv onze ABC werkwijze. Een projectaanpak specifiek ontwikkeld om deze optimalisatietrajecten in goede banen te leiden. Deze trajecten lopen gewoonlijk over een langere periode en worden gefaseerd uitgevoerd.