Artikels

Is er een verschil tussen PBS en WBS ?

pbs-wbs

Een snel en eenvoudig antwoord op deze vraag kan zijn : “een PBS is een Product Breakdown Structure en komt uit de PRINCE2 methode, terwijl een WBS een Work Breakdown Structure is dat komt uit het PMI PMBOK framework. Er is echter veel meer te zeggen over de verschillen en gelijkenissen.

Lessons Learned

lessons-learned

Dit artikel is verschenen in CxO magazine #118 van JUL 2013. Wat hebben we geleerd ? Wat vandaag normaal lijkt is ooit ergens bedacht, ontwikkeld en gerealiseerd. Al dan niet projectmatig en veelal gebaseerd op “trial en error”. Men bouwt continu voort op vorige ervaringen : de “Lessons Learned”.

Change Management

Change management process diagram

Dit artikel is verschenen in CxO magazine #116 van JUN 2013. De beleving van het project resultaat. Er zijn verschillende types van projecten die elk hun eigen type aanpak vereisen. Allemaal hebben ze tot doel om binnen afgelijnde criteria een oplossing af te leveren. De meeste projecten hebben als doel om een bepaalde situatie te …

Change Management Lees meer »

Wat is projectmanagement ?

what is projectmanagement

Dit artikel is verschenen in CxO magazine #108 van OKT-NOV 2012. Van idee naar resultaat via een pragmatische maar gestructureerde aanpak. In deze artikelreeks trachten we klaarheid te scheppen in de veelheid aan informatie die men kan vinden in literatuur en op het internet betreffende projectmanagement en het praktisch / pragmatisch gebruik van deze info.

Risico Management in projecten

Risk Management PI-matrix

Dit artikel is verschenen in CxO magazine #114 van APR 2013. Een verwittigde projectmanager is er 2 waard. Risico’s hebben van nature een negatieve connotatie. Het wordt geassocieerd met iets dat succes in de weg staat. Echter volgens de definitie van “Project Risk” zit er niks negatiefs aan vast: “risico’s zijn gebeurtenissen waarvan men geen …

Risico Management in projecten Lees meer »

Vergeet de Stakeholders niet

stakeholders

Dit artikel is verschenen in CxO magazine #112 van FEB 2013. Doelgroep gerichte communicatie als deel van het projectsucces. “Stakeholders” is een algemene benaming voor de groep van mensen (en/of organisaties) die op één of andere manier met de resultaten van het project zullen geconfronteerd worden. Dat is dus meer dan alleen de eindklant en …

Vergeet de Stakeholders niet Lees meer »

Multitasking en Multi Projectbeheer

eisenhower_matrix_urgent_important

We worden allemaal overdonderd door tal van taken die uit verschillende hoeken op ons afkomen. Professionele dagtaak, vergaderingen, actielijsten, probleemsituaties, privé, email inbox, telefoon, enz. Al die dingen moeten op één of ander moment gedaan worden. Sommigen zijn gebonden aan een deadline, terwijl andere acties wat meer flexibel zijn in de tijd. Vergeet dan ook …

Multitasking en Multi Projectbeheer Lees meer »

ISO 21500:2012

iso21500

Nieuwe uitgave -> ISO 21502:2020 In december 2020 is er een update gepubliceerd van deze gids, zijnde ISO 21502:2020. Dit document geeft richtlijnen voor projectmanagement. Het is van toepassing op elke organisatie, inclusief publieke, private en charitatieve organisaties, evenals op elk type project, ongeacht het doel, de aanpak van de levering, het gebruikte levenscyclusmodel, de …

ISO 21500:2012 Lees meer »

Oorsprong van projectmanagement

Henry Gantt

Projectmanagement is geen uitvinding van de 21ste eeuw. Een doel bepalen, het project vorm geven, het te realiseren werk vooraf goed inplannen en uiteindelijk het geheel ten uitvoer brengen, werd reeds gedaan door de Romeinen, de Egyptenaren, De Grieken, de Maya’s, de Azteken, de Chinezen, enz. Ver voor de 21ste eeuw werden reeds gigantische werken …

Oorsprong van projectmanagement Lees meer »

WBS-PBS en Bouwstenen

WBS-PBS

Dit artikel is verschenen in CxO magazine #110 van DEC 2012. Structuur als checklist voor een beter beheer. Wanneer men een projectidee tracht te beschrijven, blijft men dikwijls te oppervlakkig. De euforie over het concept en het optimisme mbt de haalbaarheid staan realisme in de weg. Duidelijkheid over de inhoud, omvang en complexiteit komen later; …

WBS-PBS en Bouwstenen Lees meer »