Decrypt the code and take control !

enigma decoding machine

De voorbije 25 jaar heb ik project management zien evolueren van gespecialiseerde activiteiten en technieken voor grote of complexe projecten, die werden toegepast door een select clubje managers, tot een verzameling van technieken en werkwijzen die in ruime mate beschikbaar zijn voor iedereen en kunnen toegepast worden op alle types van projecten.

Waarom zijn er dan nog zoveel “kreupele” projecten ?

Mogelijke oorzaken :

 • Meer projecten of initiatieven die als een project worden opgestart
 • Meer actoren in het domein van project management
 • Zogenoemde projecten die niet projectmatig worden geleid
 • Teveel projecten tegelijkertijd
 • Een te groot aanbod van verschillende werkwijzen / gebrek aan onderlinge afstemming
 • Te theoretisch en te weinig pragmatisch of niet direct bruikbaar
 • Onvoldoende gealigneerd met de dagelijkse werkwijze en processen in de onderneming
 • Enz

U voelt het al komen. Vele (beginnende) projectverantwoordelijken zien door het bos de bomen niet meer en vallen terug op de eigen “trial & error” ervaringen uit vorige projecten/situaties. Wordt het nu PMI of Prince2 of IPMA of nog wat anders ? Werken we met een PMO (Project Management Office) of een P3O ? En wat bedoelt men nu met OPM3 of P3M3 ?

Decrypt the code and take control !

enigma decoding machinein het land der blinden is 1-oog koning” is een oud gezegde dat met de jaren nog niks aan waarheid heeft ingeboet. Vandaag blijkt er door de veelheid aan specifiek vakjargon nog meer waarheid in te zitten.

Het is voor beginners en zelfs ook voor ervaren rotten in het vak niet altijd even evident om op de hoogte te blijven van de continue evoluties in hun vakdomein. Dat is ook zo voor projectmanagers. Gelukkig is er evolutie want anders hadden we nu ook niet de nieuwe ISO-21500 richtlijn gehad.

Maar deze evolutie vraagt ook een gepaste aanpak om op de hoogte te blijven of om geïntroduceerd te geraken. Momenteel wordt er al in een aantal Hoge Scholen en Universiteiten opleidingen project management georganiseerd – zowel in de Bachelor als Master opleiding, maar ook als Post Graduaat. Uit eigen ervaring als gast docent merk ik toch dat studenten niet altijd voldoende inlevingsvermogen hebben en dus de materie te theoretisch toepassen. “We doen het volgens het boekske”. Zelfs “studenten” met praktijkervaring zien niet altijd de samenvloeiing tussen theorie en real-life situaties.

Oplossingen

Als trouwe lezer van onze tweewekelijkse “Advies & Inspiratie” , onze blog en onze artikels weet u ondertussen wel wat wij doen en wat wij te bieden hebben. Ik hoop echt dat u dat weet, want indien dit niet het geval is, dan schort er iets aan onze communicatie. Geef mij een seintje !

Wij helpen personen en organisaties om projectmanagement te implementeren en/of te optimaliseren. Dit gebeurt via een situatiescan en een begeleidingstraject met ontwikkeling, training en coaching. Last but not least blijven wij ook nadien beschikbaar voor ondersteuning om de nieuwe werkwijze(n) levend te houden en verder te laten groeien.

Kan u dit zelf ?

Ja en misschien kan onderstaand mini-stappenplan helpen :

 • Projectmatig werken begint met een juiste motivatie en mindset.
 • Dan volgt attitude welk op zijn beurt zorgt voor discipline.
 • Zorg ervoor dat je de juiste fundamenten kent en begrijpt, ongeacht het boek, cursus of programma dat als bron diende.
 • Begrijp wat elke techniek doet, welke problemen deze oplost en welke andere voordelen je eruit kan halen. Laat u niet omver blazen door vakjargon, terminologie of wat dan ook.
 • Combineer technieken uit verschillende bronnen en vul aan met eigen ervaringen
 • Vul aan met extra hulpmiddelen zoals sjablonen (document templates), systemen, beproefde werkmethodes, enz
 • Stem af op jouw specifieke omgeving en projectsituatie
 • Specialiseer je eventueel in een specifiek projectmanagement onderdeel
 • Deel je kennis met je collega’s en leer van elkaar
 • Organiseer zelf trainingen en workshops voor nieuwe collega’s

Geen tijd of weet je niet hoe hier aan te beginnen ?

Contacteer ons via de gekende kanalen 

Succes !