Is er een verschil tussen PBS en WBS ?

Een snel en eenvoudig antwoord op deze vraag kan zijn : “een PBS is een Product Breakdown Structure en komt uit de PRINCE2 methode, terwijl een WBS een Work Breakdown Structure is dat komt uit het PMI PMBOK framework.

Er is echter veel meer te zeggen over de verschillen en gelijkenissen.

Ik volgde recentelijk een conversatie op Linkedin waar deze vraag werd geopperd. Ik zag vele collega’s antwoorden met copy/paste uit de theoretische handboeken, en ook anderen die hun eigen ervaringen deelden.

De bijdrage van Stefan Ondek (PMP) lijkt mij persoonlijk het meest correcte en het meest realistische antwoord op deze vraag. Hij omschrijft het als volgt :

“PRINCE2 in the new 2017 version uses the terminology in the following way:

  • A product breakdown structure is a hierarchical breakdown of the products to be produced during a plan; in PRINCE2 a product breakdown structure contains just products.
  • A work breakdown structure is a hierarchical breakdown of the entire work that needs to be completed during a plan; in PRINCE2 a work breakdown structure contains just activities.

The PMI’s PMBOK (Project Management Institute, 2013) defines a work breakdown structure as: ‘A deliverable-oriented hierarchical decomposition of the work to be executed project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables, organizes and defines the total scope of work.’
Users of PRINCE2 from a PMI background might find it useful to substitute the phrase ‘product-oriented work breakdown structure’ when they see product breakdown structure in the PRINCE2 manual.”

“Importantly, both uses of the terminology agree that project managers need to plan by breaking down the products or outputs of the project first and, only then, break the activity needed to produce the products.”

Aansluitend hierop geeft onderstaande illustratie van Patrick Roose, ook een duidelijk zicht op het verschil tussen een PBS en een WBS.

pbs-wbs

Toen ik me wat verder verdiepte in deze topic. Viel het mij op dat ook  APM (Association for Project Management) in hun APM Body of Knowledge een gelijklopende definitie heeft over de verschillen tussen PBS en WBS.

In 2012 schreef ik reeds een ander artikel over het gebruik van een WBS tijdens de initiatie fase van het project om jouw idee gestructureerd te beschrijven.