ISO 21500:2012

iso21500

Nieuwe uitgave -> ISO 21502:2020

In december 2020 is er een update gepubliceerd van deze gids, zijnde ISO 21502:2020.

Dit document geeft richtlijnen voor projectmanagement. Het is van toepassing op elke organisatie, inclusief publieke, private en charitatieve organisaties, evenals op elk type project, ongeacht het doel, de aanpak van de levering, het gebruikte levenscyclusmodel, de complexiteit, de omvang, de kosten of de duur.

Dit document biedt beschrijvingen op hoog niveau van praktijken die geacht worden goed te werken en goede resultaten opleveren binnen de context van projectmanagement. Dit document geeft geen richtlijnen voor het beheer van programma’s of portefeuilles. Onderwerpen met betrekking tot algemeen management komen alleen aan de orde binnen de context van projectmanagement.

Eerste release

Bijna vijf jaar na het eerste initiatief is er de ISO 21500 richtlijn voor projectmanagement. Geen norm, niet voorschrijvend, maar een generieke kapstok voor het succesvol managen van projecten. Kijkend naar de richtlijn, is de invloed van de algemeen gehanteerde methodieken duidelijk herkenbaar. Waarbij wereldwijd door deskundigen over muurtjes heen is gekeken. Waar gestreefd is naar een eenduidig begrippenkader, zodat ruis wordt weggenomen. En waar nu eindelijk een gemeenschappelijk referentiekader wordt neergezet voor het succesvol managen van projecten.

ISO 21500

Op 03/sep/2012 werd de nieuwe ISO-21500:2012 standaard officieel gelanceerd. Wij hebben ook een interessante pocket guide ter beschikking.

Standaardisering

De richtlijn is beknopt opgezet. Herkenbaar vanuit de praktijk, en daarmee ook goed toepasbaar. Met weinig nieuwe inzichten als u al jaren actief met projectmanagement bezig bent. Wel biedt ISO 21500, ook door de samenwerking bij de totstandkoming, een goede opmaat naar verdere standaardisering en normering.

ABSTRACT from ISO.org
ISO 21500:2012 provides guidance for project management and can be used by any type of organization, including public, private or community organizations, and for any type of project, irrespective of complexity, size or duration.

ISO 21500:2012 provides high-level description of concepts and processes that are considered to form good practice in project management. Projects are placed in the context of programmes and project portfolios, however, ISO 21500:2012 does not provide detailed guidance on the management of programmes and project portfolios. Topics pertaining to general management are addressed only within the context of project management.

Link naar ISO 21500:2012 op ISO.org

Project- en themagroepen

In de kern werkt ISO 21500 vanuit projectmanagementconcepten zoals Projectmanagement, Projectomgeving en Projectlevenscyclus. Vanuit deze concepten worden procesgroepen en themagroepen verder uitgewerkt. Procesgroepen zijn initiatie, planning, implementatie, beheer en afsluiting. Themagroepen zijn bijvoorbeeld stakeholders, scope, tijd, kosten en inkoop.

Implementatie

PM Studio helpt u graag bij implementatie van deze richtlijn in uw organisatie, conformiteitstoetsing van uw eigen methodiek, het inrichten, managen en evalueren van uw projecten op basis van ISO 21500. Met steeds als doel dat projectmanagement op een nog hoger niveau komt. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Dirk Huyers of u kunt telefonisch contact opnemen met +32 475 40 47 78.