Wat is een Project Gate ?

Je bent hier:
Geschatte leestijd: < 1 min

Een project gate is een tussenliggend controle punt waar de actuele situatie van het project getoetst wordt aan de vooropgestelde eisen.

Deze toetsing kan verschillende aspecten omvatten:

  • project scope
  • project voortgang (tijd)
  • project budget
  • kwaliteit
  • project documentatie
  • functionaliteiten van het product of service in ontwikkeling
  • enz.

Pas wanneer de “controlleurs” akkoord zijn met de actuele situatie, mag het project voortgaan naar een volgende fase of sub-fase (ook wel stage genoemd).

Het doel van werken met gates is dat men nauwkeurig de vinger aan de pols houdt en aldus vermijdt dat er uren worden gepresteerd, en sub-producten worden ontwikkeld, die afwijken van het beoogde resultaat en er dus niet aan bijdragen. Zodoende kan men “waste” tot een minimum beperken en snel op situaties inspelen.

Was dit artikel nuttig?
Dislike 0
Views: 113
Previous: Wat is een Project Roadmap ?
Next: Wat is GTD ?