Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022 en is van toepassing op burgers van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de gegevens die wij over u verkrijgen via https://pmstudio.be.
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder meer dat:

 • wij duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring;
 • wij ernaar streven om onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om op uw verzoek toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of deze te laten corrigeren of verwijderen.

Als u vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij precies van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Contact – Via telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dit doel gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam, Adres, Postcode, Woonplaats en Land
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

De grondslag op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken is: Uitvoering van een overeenkomst (https://cookiedatabase.org/legal-bases/#agreement)

Bewaartermijn : Wij bewaren deze gegevens totdat de dienst is beëindigd of zolang als de lokale wetgeving in België dit vereist om financiële/fiscale redenen, kwaliteitsopvolging, etc.

Betalingen

Voor dit doel gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam, Adres, Postcode, Stad en Land
 • Email adres
 • Financiële gegevens
 • IP-adres

De grondslag op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken is: Uitvoering van een overeenkomst (https://cookiedatabase.org/legal-bases/#agreement)

Bewaartermijn : De bewaartermijn bepalen wij aan de hand van vaste objectieve criteria: Wij zijn wettelijk verplicht om facturen van verkopen en aankopen van EVOL B.V. minimaal 7 jaar na de verkoop of aankoop te bewaren.

Registreren van een account

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere account specifieke gegevens
 • IP-adres

De grondslag op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken is: Uitvoering van een overeenkomst (https://cookiedatabase.org/legal-bases/#agreement)

Bewaartermijn : Wij bewaren deze gegevens minimum 7 jaar, zodat elke klant zijn/haar accountgegevens, aankopen, facturen, enz. kan raadplegen en raadplegen.

Nieuwsbrieven, e-Zines, Aankondigingen, …

Voor dit doel gebruiken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres

De grondslag op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken is: Toestemming verkregen (https://cookiedatabase.org/legal-bases/#consent)

Bewaartermijn : Wij bewaren deze gegevens totdat de dienst wordt beëindigd.

Ondersteuning van diensten of producten die een klant wil afnemen of heeft afgenomen

Voor dit doel gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam, Adres, Postcode, Woonplaats en Land
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere account specifieke gegevens

De grondslag op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken is: Uitvoering van een overeenkomst (https://cookiedatabase.org/legal-bases/#agreement)

Bewaartermijn : Wij bewaren deze gegevens totdat de dienst wordt beëindigd.

Samenstellen en analyseren van statistieken ter verbetering van de website.

Voor dit doel gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Bezoekersgedrag

De grondslag op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken is: Verkregen toestemming (https://cookiedatabase.org/legal-bases/#consent)

Bewaartermijn : Na beëindiging van de dienst bewaren wij deze gegevens voor de volgende periode: 12 maanden.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

3. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens is beveiligd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden geëvalueerd.

4. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

6. Inzage en wijziging van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van de onderstaande informatie. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht op toegang: U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te schermen wanneer u dat wenst.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en ze in hun geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

7. Indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

8. Contactgegevens

EVOL VOF
Hingenesteenweg 123
2880 Bornem
België

Website: https://pmstudio.be
E-mail: info@pmstudio.be
Telefoon: +32-475-40 47 78

Bijlage(n)

Uitvoering van bestellingen en (online) diensten door derden

Wij verzamelen informatie over u tijdens het afrekenproces op onze webwinkel. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en alle andere gegevens die aan u gevraagd kunnen worden ten behoeve van de afhandeling van uw bestellingen. Het verwerken van deze gegevens stelt ons ook in staat om: – U belangrijke informatie over uw account/bestelling/service te sturen. – Te reageren op uw vragen, verzoeken om terugbetaling of klachten. – Betalingen te verwerken en frauduleuze transacties te voorkomen. Wij doen dit op basis van onze legitieme zakelijke belangen. – Het opzetten en beheren van uw account, het bieden van technische en/of klantenondersteuning en het verifiëren van uw identiteit. Daarnaast kunnen we ook de volgende informatie verzamelen: – Locatie- en verkeersgegevens (inclusief IP-adres en browsertype) als u een bestelling plaatst, of als we belastingen en verzendkosten moeten schatten op basis van uw locatie. – Bezochte productpagina’s en bekeken inhoud terwijl uw sessie actief is. – Uw opmerkingen en productrecensies als u ervoor kiest deze op onze website achter te laten. – Account e-mail / wachtwoord om u toegang tot uw account, als je er een hebt. – Als u ervoor kiest om een account bij ons aan te maken, uw naam, adres en e-mailadres, dat zal worden gebruikt om de kassa te vullen voor toekomstige bestellingen.

De volgende diensten van derden worden gebruikt om uw bestelling te verwerken en de goederen naar uw bestemming te verzenden :

Wij slaan geen betalingsgegevens op deze website op

 • Wij bewaren uw bankgegevens zoals IBAN nummers , bankpasnummer niet op deze website
 • Wij bewaren uw creditcardnummer en beveiligingscode niet op deze website

Wordfence Beveiliging

Het IP-adres van bezoekers, gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en gebruikersnaam van inlogpogingen worden conditioneel gelogd om te controleren op kwaadaardige activiteiten en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van omstandigheden waarin logging plaatsvindt zijn inlogpogingen, uitlogverzoeken, verzoeken om verdachte URL’s, wijzigingen in de inhoud van de site en wachtwoordupdates. Voor details over het privacybeleid, zie het Wordfence Privacybeleid (https://www.wordfence.com/privacy-policy/)

Aanbiedingen van derden op onze website?

Op onze website kunt u aanbiedingen van derden aantreffen. Wanneer u op deze aanbiedingen klikt, wordt u doorverwezen naar de website van de derde partij. Hun websites opereren onafhankelijk van ons, en kunnen hun eigen privacybeleid en -procedures hebben. Wij raden u ten zeerste aan deze door te nemen om te begrijpen hoe uw persoonsgegevens in verband met die websites kunnen worden verwerkt, aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites, noch voor het gebruik of de privacypraktijken van die websites.