Werken met een Project Management Office (eBoek)

Free!

In “Werken met een Project Management Office” wordt uitgelegd wat de verschillende types PMO - Project Management Office zijn, en waar ze hun waardevolle bijdrage leveren. Daarnaast wordt er ook duiding gegeven bij de verschillende aspecten waar men moet mee rekening houden bij het opzetten en uitrollen van een PMO.

In dit boek wordt heel bewust niet ingegaan op de verschillende projectmanagement methodes, methodologieën of benaderingen die er vandaag bestaan. We willen jou als ondernemer of beginnende PMO manager niet overdonderen met onnodig vakjargon.

Daarmee willen we ook geen afbreuk doen aan de waarde en de bruikbaarheid van deze concepten, maar we zijn van oordeel dat deze concepten jou echt niet veel verder helpen, zonder de juiste voorkennis.

Daarom de focus op een eenvoudige en begrijpbare aanpak, die de fundamenten legt voor een latere professionalisering waarbij vakjargon uit diverse concepten kan geïntroduceerd worden om de PMO management kennis naar een hoger peil te brengen.

Over de auteur

Dirk HuyersDirk Huyers is zaakvoerder van EVOL bvba en bedenker van PM Studio™.
Hij is meer dan 30 jaar actief in de wereld van projecten en projectmanagement. Vanuit deze ervaring helpt hij startende projectverantwoordelijken met het zetten van de eerste stappen in projecten. Daarnaast adviseert en helpt hij bedrijven om te groeien met een eigen gepersonaliseerde projectaanpak, afgestemd op hun type projecten. Het opzetten en uitrollen van een PMO - Project Management Office maakt daar mee deel van uit.