Professionaliseren van projectmanagement : Verhogen van de PM maturiteit

project management maturity

Less than 50% of projects are delivered on time and 70% fail the objectives regarding the expected functionality or quality… (Standish Group)

What is the value of project management?
Does professionalized project management add value to the organization – or not?

Als je de vraag stelt “wat is professioneel projectmanagement ?” , dan krijg je uiteraard verschillende antwoorden. Ik zou het als volgt willen omschrijven. Projectmanagement staat niet op zichzelf. Het is een samengaan van diverse vaardigheden en competenties, zowel op vlak van kennis als op vlak van handelen en samenwerken. Deze competenties dienen bij zoveel mogelijk personen aanwezig te zijn, zodat men van een cultuur en een attitude kan spreken. Daarnaast dient de PM werkwijze op zich, zo goed mogelijk afgestemd en geïntegreerd te zijn met de andere bedrijfsprocessen. Pas dan bereikt projectmanagement een maturiteitsniveau dat als professioneel kan beschouwd worden.

Vanuit die optiek, durf ik stellen dat projectmanagement effectief een toegevoegde waarde is voor de onderneming door het realiseren van besparingen dankzij de introductie van logica, efficiëntie en effectiviteit. Het daardoor verkregen inzicht en overzicht helpt om

  • a) de juiste projecten te doen en
  • b) om deze projecten juist uit te voeren.

De maturiteit van het gebruikte projectmanagement aanpak in een onderneming kan bepaald worden aan de hand van een maturiteitsmodel. Sinds 1990 zijn er tal van verschillende modellen ontwikkeld en men schat dat er momenteel zo’n 30-tal in gebruik zijn. Al deze modellen hebben zich op hun beurt laten inspireren door andere modellen zoals CMMI. Het meest bekende is mijn inziens “OPM3” (Organisational Project Management Maturity Model, 2003) dat werd ontwikkeld met de steun van PMI (The Project Management Institute). Een ander veel gebruikt model is “Project Management Maturity Model” van PM Solutions.

project management maturity

Kortweg kan men stellen dat de maturiteit wordt ingedeeld in verschillende categorieën/niveaus op basis van parameters.

  • Niv. 1 : projectmanagement kennis en vaardigheden zijn weinig of niet aanwezig en worden slechts ad-hoc toegepast
  • Niv. 2 : projectmanagement kennis en vaardigheden zijn bekend bij enkele personen , doch worden niet voor alle projecten toegepast en zeker niet op een uniforme werkwijze
  • Niv. 3 : PM kennis en vaardigheden zijn bekend bij alle projectverantwoordelijken en worden toegepast op de meeste projecten. Er is een begin van uniformiteit. Er is ook een begin van gestructureerd multi-project coördinatie (PMO)
  • Niv. 4 : PM kennis en vaardigheden zijn bekend bij alle projectverantwoordelijken en de kernmedewerkers. Dit wordt op uniforme wijze consequent toegepast op alle projecten. De PMO bestaat en functioneert als centrale coördinatie tussen de projecten onderling en het bedrijfsmanagement
  • Niv.5 : een volledige project gestuurde bedrijfsorganisatie

Het gros van de ondernemingen zit onder niveau 4 (of zelfs onder niveau 3). Er is dus nog veel ruimte voor optimalisatie. Niveau 2 is redelijk snel te bereiken door enkele medewerkers op cursus te sturen of door externe PMs in te huren, doch dit is geen duurzame oplossing. De opgedane kennis verdwijnt zeer snel met een nul-resultaat tot gevolg (terug naar niveau 1). Duurzaam projectmanagement is niet alleen cursus of training. Het is een veranderingstraject dat – gesteund door het bedrijfsmanagement – een cultuur en attitude wijziging teweegbrengt in de organisatie. Het veranderingstraject is een project op zichzelf dat een bepaald doel voor ogen heeft : professioneel project management.

Wenst u meer info en of een vrijblijvend consultatiegesprek ? Contacteer ons.