Het Project Model Canvas

PM Studio Project Model Canvas

Het Project Model Canvas  is een innovatief hulpmiddel dat jou helpt om een idee te transformeren naar een sterk project plan. Het Project Model Canvas stimuleert de samenwerking en de communicatie tussen alle betrokken partijen bij het project (project team, sponsor, stakeholders, etc.)

Het Project Model Canvas is een one-page overview dat inzicht geeft in de interacties tussen de verschillende project componenten zoals scope, tijd, budget, risico, team, etc.

Het Project Model Canvas werkt tevens als een gestructureerd informatie framework dat de communicatie vereenvoudigd met project deelnemers die niet vertrouwd zijn met bestaande PM methodes zoals PMI-PMBoK®, Prince2® , ISO-21500 en andere.

Bezin voor dat je begint!

Beginnen aan een project is vaak spannend, een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen. Maar voor je het weet, ben je bezig met het maken van ingewikkelde plannen en met het (her)schrijven van allerlei projectdocumenten en procedures. Dat kan ook anders!

Voordat je een uitgewerkt project charter gaat schrijven, kun je beter met een Project Model Canvas beginnen en samen met de betrokkenen de kern van het project zichtbaar maken. Want als je niet oppast, is er al veel werk verzet zonder dat op hoofdlijnen duidelijk is wat het nut en de noodzaak van het project zijn en wie zich daaraan willen engageren. Het Project Model Canvas helpt teamleden hierbij op weg.

Het Project Model Canvas is een eenvoudig hulpmiddel om een project vorm te geven. Hierin geven betrokkenen de antwoorden op de belangrijkste vragen. Het ingevulde Project Model Canvas geeft een helder beeld van de essenties van een project. Het vormt de basis voor de beslissing van de opdrachtgever over het starten van het project. En als besloten is om door te gaan, vormt het Project Model Canvas de basis voor het project charter, het projectplan of het projectinitiatiedocument (PID).

Vooral de projectleider en het projectteam vinden praktisch houvast in werken met het Project Model Canvas. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de vormgeving van het project. Welke benadering ze ook hanteren (Projectmatig Werken, Projectmatig Creëren, Scrum, PRINCE2, AgilePM, PMBoK of anders), vanuit elke benadering is het Project Model Canvas bruikbaar.

Project Model Canvas
PM Studio Project Model Canvas

Onderdeel van het “Mijn Eerste Project” concept

Voor de beginnende projectverantwoordelijke hebben wij een eenvoudig en begrijpbaar stappenplan ontwikkeld. Het Project Model Canvas maakt deel uit van deze gestructureerde aanpak.

Interactief Hulpmiddel

Wij hebben het Project Model Canvas geïntegreerd in het PM Studio Platform als interactief hulpmiddel om een project te starten en een grandioos idee succesvol te realiseren.

Alle project informatie kan direct ingevoerd en bewerkt worden in de specifieke blokken. Daarna is deze informatie herbruikbaar in verschillende templates van de project documentation, zoals:

  • Project Charter (PMI) of Project Information Document (Prince2)
  • Business Case
  • Stakeholder register
  • Risk Register
  • en andere gelijkaardige documenten

Workshops

Geïnteresseerd in een Project Model Canvas workshop ? We komen graag bij u langs. Dit kan in-company (bij u op kantoor) of op een event locatie.

Hieronder is een korte video impressie van een mini workshop tijdens de “Dag van de Projectmanager ” georganiseerd door Kluwer.


Meer info

Contacteer ons voor meer info betreffende de PM Studio Toolkit of één van de componenten.