Speciale dagen vragen speciale aandacht

11dec2013

Vandaag is het 11 december 2013 (afgekort 11-12-13). De laatste speciale datum van deze eeuw, want een 13de maand hebben we niet (althans toch niet op de kalender).

Deze namiddag om 14.15 uur (en 16 seconden) hebben we dan ook de laatste unieke combinatie van opeenvolgende getallen : 11-12-13-14-15-16.

Niet te verbazen dus dat er vandaag tal van speciale dingen op het programma staan, zoals huwelijken, geboortes enz.

11dec2013

Mijlpalen

milestones

Net zoals er in het gewone leven speciale dagen zijn, zijn er ook in projecten speciale dagen die dan ook speciale aandacht vragen. De twee meest voor de hand liggende zijn de start en eind datum van het project. Maar ook tussentijds zijn er belangrijke data : mijlpalen (milestones).

Mijlpalen zijn tijdstippen die vooraf zijn vastgelegd en die speciale gebeurtenissen markeren.

Deze markeringen kunnen zijn :

  • Start/Einde van een project fase
  • Start/Einde van een belangrijk werkonderdeel (WBS onderdeel)

Mijlpalen kunnen ook gebruikt worden om belangrijke of kritische wijzigingen in het project aan te duiden zodat deze duidelijk in de planning aanwezig zijn. Dit soort wijzigingen hebben dan een significante invloed op het verdere verloop van het project.

Dus kort samengevat kunnen we stellen dat “mijlpalen” enerzijds een indicatie zijn van het reeds afgelegde traject en anderzijds een aanwijzing zijn voor de gevolgde richting (bijsturingen tgv wijzigingen aan het project plan).

Hulpmiddel bij planning en opvolging

Mijlpalen kunnen erg handig zijn bij de planning en de opvolging van projecten. Omdat het vastgelegde momenten zijn, zijn ze in principe ook verankerd en dus onbeweegbaar.

Het tijdsblok tussen 2 mijlpalen dient aldus creatief ingevuld te worden zodat kan voldaan worden aan de verwachtingen van de stakeholders en de typische “tripple constraint” van het project : scope-tijd-kost.

Op deze wijze kunnen welomschreven werkpaketten (WBS onderdelen) uitbesteed worden aan derden en blijven deze ingekapseld tussen de 2 mijlpalen, zodat andere werkpakketten hierop kunnen aansluiten.

Bij de opvolging van een project kunnen de mijlpalen een rol van visuele indicator zijn : reeds succesvol gepasseerde mijlpalen en nog te realiseren mijlpalen. Deze kunnen opgenomen worden in een project dashboard .