Standaarden en Methodes

Projecten zijn in de meeste gevallen het resultaat van samenwerking tussen mensen, al dan niet afkomstig uit verschillende bedrijven of organisaties. Om deze samenwerking in goede banen te leiden is er een referentiekader nodig waarbinnen duidelijke afspraken kunnen genomen worden. Standaarden, procedures, methodes en processen bieden hier een uitkomst.

standards

Projectmanagement (project beheer) draait om het oordeelkundig omgaan met beperkte middelen, om een duidelijk vooropgesteld doel succesvol te bereiken. daarvoor bestaat er enerzijds een gestructureerde aanpak en anderzijds een referentiekader om Babylonische spraakverwarringen te vermijden.

De geschiedenis van projectmanagement gaat terug tot begin 1800. Door de jaren heen zijn tal van technieken proefondervindelijk en wetenschappelijk geoptimaliseerd tot wat we vandaag kennen en toepassen. Gelukkig staat de tijd niet stil en worden deze technieken nog steeds verder ontwikkeld.

De grootste structurering vond plaats in de jaren 60-70 waar instituten zoals PMI werden opgericht. Deze organisaties hebben to doel om het brede scala aan technieken en vakjargon te bundelen in referentiewerken (zoals PMBOK®), om aldus uniformiteit in het gebruik te verkrijgen.

Naast de meest bekende zoals PMI® en Prince2™, zijn er nog tal van andere standaarden en methodes.

Onderstaande links geven een overzicht.

Duitse standaarden

Britse standaarden

Overige internationale standaarden