Succes verhaal : Diplad

Diplad

Diplad is een ICT-bedrijf, opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies (OVB), de overkoepelende beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur.

Met intensieve en ambitieuze projecten wil Diplad de advocatuur – en bij uitbreiding justitie – begeleiden naar de digitale toekomst. Er wordt tevens intensief samengewerkt met de collega’s van Avocats.be , de beroepsorganisatie voor Franstalige en Duitstalige advocaten in België.

Diplad ontwikkelde o.a. het Digitaal Platform voor de Advocatuur (DPA). Een gemeenschappelijk cloud-platform voor alle advocaten aangesloten aan een Belgische balie. Daarnaast werkt Diplad ook verschillende projecten uit in opdracht van FOD Justitie.

Op het moment dat wij werden geconsulteerd, was Diplad druk bezig met het DPA project en enkele andere dringende projecten, waardoor de druk op het team zeer hoog was. De complexiteit van de project portfolio kwam voornamelijk uit de interactie tussen diverse componenten uit de verschillende projecten, waarvan sommige net waren geïmplementeerd en andere nog in ontwikkeling waren.

Samen met het management en het key IT-team werd de actuele situatie (As-Is) en de gewenste situatie (To-Be) geanalyseerd en geëvalueerd. Processen, procedures, communicatie, data-veiligheid en project aanpak passeerden de revue. In onderling overleg werd een project structuur uitgerold die voldoende stevige fundamenten bevatte voor latere uitbreiding. Deze werkwijze liet ook toe om de Diplad stakeholders te overtuigen van de meerwaarde van een uniforme en gestructureerde project aanpak voor de toekomstige projecten. Enkele collega experten hebben nadien hun project monitoring tools hieraan gekoppeld zodat het dagelijkse projectverloop van de gehele project portefeuille nog beter kon opgevolgd worden.

Omwille van confidentialiteit kunnen wij hier geen verdere details bekend maken.

Meer over Diplad : www.diplad.be


Geïnteresseerd in onze aanpak ?

Terug naar Succes Verhalen