The Age of Aquarius

Age-of-Aquarius

Als u dit bericht leest heeft u succesvol the “time gate” gepasseerd. Normaal zou de wereld op 21 december 2012 zijn vergaan. Waarschijnlijk heeft men deze info verkeerd begrepen.

Communicatie is ontzettend belangrijk in projectmanagement. Niet verwonderlijk dat er in de PMI-PMBOK een apart kennisdomein aan dit onderwerp wordt besteed.

Communicatie vereist een klare en duidelijke taal om misverstanden en de daaruit voortkomende problemen te vermijden. De meeste problemen vinden namelijk hun oorsprong in onduidelijke of onvolledige communicatie. Men gaat er soms teveel vanuit dat iedereen het vakjargon kent en/of goed begrijpt waarover het gaat of wat men bedoeld. Niet dus ! Spijtig genoeg missen ook sommige teamleden de assertiviteit om publiekelijk toe te geven dat men eigenlijk niet weet waarover het gaat of de communicatie niet begrijpt. Dus hier gaat dan nog eens extra tijd verloren wanneer deze mensen op eigen houtje trachten “het geheim” te ontrafelen.

Als projectleider wordt dus van jou verwacht dat je controleert (check – double check – triple check) dat iedereen de boodschap goed heeft ontvangen en goed heeft begrepen. Vergeet ook niet te verifiëren dat de geschreven info een ondubbelzinnige en duidelijke neerslag is van de boodschap. Heel wat discussies laaien nadien terug op omdat de geschreven nota (vb. vergaderverslag) niet duidelijk weergeeft wat werd afgesproken en iemand dus de kans grijpt om via interpretaties toch wat anders te doen en dan ook zijn gelijk te halen.

Zo ook is er veel discussie over het feit wanneer “the Age of Aquarius” alias het nieuwe tijdperk van verbondenheid zal aanvangen. Sommigen beweren dat we ons er al in bevinden sinds 2010. Anderen beweren dat dit gebeurde op 7 oktober 2012, vandaag of pas in 2150, … ? Ik vind deze discussie wel interessant omdat ik als horoscoop een Waterman ben (geboren in februari).

Gatekeeping is een veel gebruikte techniek om een gefaseerde projectaanpak te beheren. Vooraf dient duidelijk te worden vastgelegd waar de gate ligt en wat de criteria zijn om te mogen passeren. Net zoals een inkom ticket voor een optreden van Seal in Vorst Nationaal. Geen geldig ticket ; geen optreden.

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van een project, zijn er weinig of veel gates en zijn de criteria sterk of eenvoudig. Veel belangrijker is dat alle deelnemers hierover duidelijk zijn ingelicht en dat men de criteria voor Go/NoGo goed begrijpt.

Wanneer de Age of Aquarius nu juist is begonnen zal een raadsel blijven. Wat we wel weten is dat we het einde van de wereld hebben overleefd en wat er nu voor ons ligt. We evolueren vanuit een “denkende” maatschappij (Mind Space) naar een “(mee-) voelende” maatschappij (Heart Space). Waar nu de nadruk werd gelegd op informatie vergaren, onder controle houden en presteren… evolueren we langzaamaan naar een wereld waar de beleving en de ervaring op zich meer waarde krijgen.

Onderstaande tabel werd gepubliceerd in september 2006 door de redactie van Serendipi-tijd. Vandaag zitten we halfweg de voorspelling en tot dusver blijkt deze wel te kloppen. Vooral de eerste lijnen “Focus op mensen” en de “PM als Coach” hebben hun intrede reeds duidelijk gemaakt. Vandaag wordt meer en meer nadruk gelegd op de zogenoemde “soft skills” : het interpersoonlijke, waar vroeger duidelijk de nadruk lag op “hard skills” : het meer technische.

Daarom komen projectmethodes als IPMA ook meer en meer in de kijker. Deze methodes geven meer focus aan competenties, waar andere methodes zich meer richten naar werkwijzen en technieken.

PM_2020