Triple Constraint Reinvented

triple_constraint

Recente uitspraken van PMI President & CEO Mark A. Langley, laat projectmanagers nadenken over een nieuwe invulling van de “Triple Constraint” of Scope-Tijd-Kost driehoek.

Hebben we de “Triple Constraint” opnieuw uitgevonden of krijgt projectmanagement een nieuwe, moderne invulling ?

Iedereen die een beetje afweet van projectmanagement, heeft als eens gehoord of gelezen over de “Triple Constraint” ofwel de Scope-Tijd-Kost driehoek. Afhankelijk van de literatuurbron wordt ook gepraat over Kwaliteit-Tijd-Kost of Scope-Kwaliteit-Kost of Scope-Kwaliteit-Tijd.
triple_constraint

Maar tijden veranderen.

Recentelijk heeft Mr Mark A. Langley – President & CEO van het internationale Project Management Institute (PMI) – de volgende uitspraak gedaan : “If we only speak the language of project management as in Scope, Time, and Cost; then project management as a profession will fail today’s businesses..!

PMI is één van de toonaangevende instituten op het vlak van projectmanagement wereldwijd. Dus als de CEO (Mark A. Langley) een dergelijke uitspraak doet, dan gaan er belletjes rinkelen.

Zijn alternatief voorstel is “… a new project management triangle. Instead of the points Scope, Time, and Cost, the points of the triangle should be Business Acumen, Leadership, and Technical Project Management.”

Ter verduidelijking

(Bron Wikipedia)

Business acumen is keenness and quickness in understanding and dealing with a business situation in a manner that is likely to lead to a good outcome.

The term “business acumen” can be broken down literally as a composite of its two component words:

  • Business literacy is defined as “the knowledge and understanding of the financial, accounting, marketing and operational functions of an organization.”
  • Acumen is defined as “the ability to make good judgments and quick decisions”.

Given these textbook definitions, a strictly literal definition would be “keenness and quickness in understanding and dealing with a business situation.”

Mijn persoonlijke visie

Ik kan mij persoonlijk volledig verzoenen met deze quote van Mark Langley en ik ben ook van oordeel dat deze veel beter aansluit bij het profiel van de hedendaagse projectmanager.

Een succesvol project is een project dat zijn objectieven realiseert binnen de vooraf gedefinieerde criteria : afgebakende scope, gelimiteerd budget en een strak tijdschema. Afleveren wat gevraagd wordt (niet meer en ook niet minder) tot voldoening van de opdrachtgever. De 4 elementen Scope, Tijd, Kost en Kwaliteit zijn hier zeker aanwezig.

Om dit te realiseren hebben we niet alleen een goede projectmanager en een goed team nodig, maar ook een goede projectmanagement aanpak.

Hard & Soft Skills

De standaard componenten van project management zijn eerder technieken en processen. Deze zitten dan ook meestal vervat in een beschrijvend model of methode. Deze componenten en werkwijzen kunnen dus redelijk eenvoudig aangeleerd worden en dus als “technical” of “hard skills” beschouwd worden.

Werken met mensen, het aansturen van een groep en het continu omgaan met wisselende situaties binnen een strikt afgebakend kader, vraagt meer dan het beheersen van deze technische componenten. Nu spreken over ervaring, diverse competenties en attitude zoals o.a. leiderschapskwaliteiten en –stijlen, motiveren, empathie, enz. Dit zijn de zogenaamde “soft skills” die minstens even belangrijk zijn, zo niet belangrijker.

Evoluties

In september 2012 werd de nieuwe ISO Guideline 21500 voor project management gelanceerd.

Deze guideline brengt de meest bekende projectmanagement modellen dichter bij elkaar. Hieruit is (eindelijk) ook het besef gegroeid dat de “soft skills” een meer prominente plaats dienen te krijgen in het totaalbeeld.

Ook het Boston University Project Management Competency Model identificeert de noodzaak dat een projectmanager naast een goede technische kennis, ook over een stevige People, Business & Leadership competenties dient te beschikken om projecten succesvol te beheren.

Deze evolutie sluit perfect aan bij het IPMA projectmanagement model, waar competenties centraal staan en technieken aanvullend zijn. Waar PMI werkt met een Body of Knowledge als referentiewerk, werkt IPMA met een Competence Baseline.

PMS heeft over de voorbije jaren een eigen projectaanpak ontwikkeld welke eigenlijk een verzameling van Best Practices is :

  • de technieken en het raamwerk van PMI,
  • aangevuld met de procesmatige aanpak vanuit Prince2,
  • met aandacht voor soft skills (gebaseerd op IPMA),
  • gestructureerd volgens ISO 21500,
  • en doorweven met tientallen jaren praktijkervaring.

Lees ook onze gerelateerde artikels : PMBOK of Prince2, Standaarden en Methodes

UPDATE Nov 2015

The PMI Talent Triangle

PMI_Talent_TrianglePMI.org has launched it’s new Talent Triangle.
The Talent Triangle represents the three areas of skills that organizations are looking for in their project managers: Technical Project Management skills, Leadership skills and Strategic and Business Management skills.

By putting more emphasis on continuing education of project managers, and aligning their education to the three talent areas identified as being of prime importance to employers of project managers, it is hoped that we will see a trend to more skilled project managers who are able to meet the rigorous demands of their jobs.